Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ bán nước, dù dưới bất cứ lý do gì !!

Một nhà nước cho in “đường lưỡi bò” lên hộ chiếu, dân chúng mặc áo có in “đường lưỡi bò” để đi du lịch …

Một nhà nước cấm dân chúng cầm biểu ngữ hay hô khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”, mặc áo NO-U “cắt lưỡi bò” …, gọi đó là “phản động, gây rối, chống phá” và tìm mọi cách để hành hung, khủng bố, bỏ tù.

Có thể thấy trước thắng thua trong chuyện tranh giành hay bảo vệ BIỂN ĐẢO rồi !

Người Do Thái thất quốc phải lưu vong hàng ngàn năm, họ chúc nhau “Năm Sau Ở Jerusalem” suốt hàng ngàn năm vào mỗi dịp lễ Vượt Qua, chủ quyền lãnh thổ được ghi nhớ trong tâm thức và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác suốt hàng ngàn năm thì mới có thể nung nấu tinh thần phục quốc được.

Nay, Việt Nam, thế hệ này đã bị buộc phải quên “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” thì làm sao thế hệ sau còn ghi nhớ để giành lại !?!

Nên nhớ, lịch sử Việt Nam chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ bán nước, dù dưới bất cứ lý do gì !!

Hãy lấy đó làm răn !!!

Fb Canh Le

No photo description available.
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 2 people
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.