Làm cách nào để huy động được 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân?

Image may contain: 3 people, text

Nguyen Duong

Tuyên bố giải tán đảng cộng sản đi, tự khắc Dân sẽ cống hiến cho Quốc Gia khỏi cần mấy ông suy nghĩ nhiều.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.