Hong Kong protests inspire Macau’s youth, teach their government to be wary

Biểu tình Hongkong đã tạo cảm hứng cho giới trẻ Macao – dạy cho Chính phủ phải biết thận trọng! Lửa đã bén sang hàng xóm rồi, nghe nói Macau cũng đã có biểu tình ủng hộ Hongkong. Mong là phong trào này sẽ lan toả tới những nước độc tài để người dân lên tiếng đòi quyền dân chủ.

Hong Kong protests inspire Macau’s youth – and teach their government to be wary

Fb Thuy Le

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.