Chính giới Mỹ cảnh báo Trung Quốc không được đàn áp biểu tình Hồng Kông

Giới thiệu về trang web này

M.TRITHUCVN.NET
Chính giới Mỹ ở cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ gần đây đều lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không được đàn áp biểu tình Hồng Kông.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.