Không bao dung được cha mẹ, sao có thể bao dung được thiên hạ?

Trí thức Việt Nam
Có người cha tính tình nóng nảy, thô bạo, có người mẹ “nặng bên này nhẹ bên kia”, có người mẹ có quan niệm lạc hậu, có người mẹ trí tuệ thấp kém, có người còn có thân thể không được lành lặn, đủ đầy… Nhưng dù thế nào đi nữa, cha mẹ cũng là đối tượng đầu tiên nhất trong quá trình trưởng thành, làm người tốt của chúng ta.
Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.