Nhiều hàng Trung Quốc nhập về Việt Nam đã ghi sẵn mác “Made in Vietnam”

Tổng cục Hải quan dẫn ví dụ thời gian gần đây đã thu được 3.300 bộ khóa mang nhãn hiệu Việt – Tiệp; 2.880 bút bi ghi nhãn hiệu Thiên Long; 438 bộ tay nắm khóa cửa Huy Hoàng v.v. Tất cả đều được nhập từ Trung Quốc.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.