Người dân Thủ Thiêm tiếp tục biểu tình đòi quyền lợi

RFA.ORG
Nhiều ngày qua hàng trăm người dân Thủ Thiêm đã kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại và đòi quyền lợi.
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.