Bão đe dọa đánh vào Louisiana, gây nguy cơ lũ lụt, nước dâng khắp nơi

From: Người Việt Online

Bão đe dọa đánh vào Louisiana, gây nguy cơ lũ lụt, nước dâng khắp nơi

Trận bão thứ nhì của mùa bão Đại Tây Dương năm 2019 có thể sẽ hình thành dọc theo vùng Vịnh Mexico trong ngày Thứ Tư hoặc Thứ Năm và sau đó đổ bộ vào vùng bờ biển Louisiana.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.