Báo nước Anh nói về “tính cách đói khát” của người Trung Quốc

About this website

M.TRITHUCVN.NET
Một tờ báo nước Anh đã tiến hành phân tích về hiện tượng này, đồng thơi hình dung những hình tượng phụ diện này đã thấm vào máu của người Trung Quốc, khiến cho tính cách của họ biến đổi thành quái dị.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.