Vợ Thủ tướng Israel hầu tòa vì dùng công quỹ đặt đồ ăn ngoài

BỌN TƯ BẢN DÃ MAN!

Ai đời Phu nhân Thủ tướng thỉnh thoảng lấy tiền công quỹ, gọi món ăn ngoài, cải thiện tí, mà bị truy tố, đã đền bù đủ mà còn có thể bị tù 8 năm! Rõ không bằng vợ Chủ tịch phường của chế độ XHCN tươi đẹp. Thảo nào họ bảo “Mất chế độ là mất hết”!

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.