SỰ NÓNG GIẬN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CHIẾC ĐINH

SỰ NÓNG GIẬN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CHIẾC ĐINH

Sự Nóng Giận Và Câu Chuyện Về Những Chiếc Đinh“…Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác… Lời nói là mũi tên mà mỗi khi thốt ra sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được…”

Posted by Tin Mừng Cho Người Nghèo on Thursday, June 13, 2019

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.