Yêu cầu bồi thường cho “gần 10.000” nạn nhân

Trần Bang and Mike Dang shared a post.

-0:53

30,077 Views

VOA Tiếng Việt

Sáng ngày 11/6 tại Đài Bắc, một tổ chức phi chính phủ cùng 5 công ty luật quốc tế chính thức kiện Formosa-Hà Tĩnh, công ty con thuộc Tập đoàn Formosa Plastic Group của Đài Loan, yêu cầu bồi thường cho “gần 10.000” nạn nhân vì đã gây ra thảm họa môi trường biển miền trung Việt Nam năm 2016. Xem thêm: voatiengviet.com/a/gan-10-ngan-nan-nhan-an-din…/4954380.html
  • Sáng ngày 11/6 tại Đài Bắc, một tổ chức phi chính phủ cùng 5 công ty luật quốc tế chính thức kiện Formosa-Hà Tĩnh, công ty con thuộc Tập đoàn Formosa Plastic Group của Đài Loan, yêu cầu bồi thường cho “gần 10.000” nạn nhân vì đã gây ra thảm họa môi trường biển miền trung Việt Nam năm 2016. Xem thêm: voatiengviet.com/a/gan-10-ngan-nan-nhan-an-din…/4954380.html

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.