Đây là vùng biển của Việt Nam được thế giới công nhận

No photo description available.
Trần Chúc is with An Thuận Quê Tôi and 24 others.

Đây là vùng biển của Việt Nam được thế giới công nhận .
(ảnh này quan trọng như vậy ấy vậy mà ít được chia sẻ như ảnh vú với mông gái trẻ thì thật là bi đát cho nước VN)

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.