Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc “nói dối một cách trắng trợn”

“Sự thật là ngay tại Việt Nam, họ đã xâm lược Việt Nam năm 1979 mấy chục ngày sau thì họ rút, năm 1974 thì họ chiếm Hoàng Sa là xâm lược, năm 1988 họ giết 64 người lính hải quân Việt Nam và lấy đảo, đấy là xâm lược. Họ dẹp bỏ nhà nước Tây Tạng đi, đấy cũng là xâm lược, chỉ cần nói như thể thì cũng đủ biết họ nói dối một cách trắng trợn.”-Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.