Hoa Kỳ hợp tác dầu khí với Việt Nam tại khu vực tranh chấp với Trung Quốc

Vụ này chỉ để dằn mặt nước lạ mà thôi . Mỹ muốn chứng tỏ cho nước lạ thấy là không chấp nhận đường lưỡi bò và đuổi cổ chúng ra khỏi Biể đông .

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.