Tôi mong muốn các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng…

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.