Công an VN chặn cửa bất đồng: Thông điệp nào từ phản ứng của Mỹ?

Công an VN CHẶN CỬA bất đồng:
THÔNG ĐIỆP nào từ PHẢN ỨNG của Mỹ?
(18/05/2019)
Phạm Chí Dũng
_________

Continue Reading

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.