GDTM – Thứ Sáu sau Chúa nhật IV Mùa Phục sinh năm C, ngày 17/5/2019

GDTM – Thứ Sáu sau Chúa nhật IV Mùa Phục sinh năm C, ngày 17/5/2019

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.