Trung Quốc dùng bẫy nợ khống chế 16 nước Châu Á Thái Bình Dương

About this website

VI.RFI.FR
Bắc Kinh cho vay hàng tỷ đô la để kéo hàng chục nước nhỏ ở châu Á Thái Bình Dương, những nước nghèo không khả năng chi trả, vào quỹ đạo phục vụ chiến lược kinh tế và…
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.