Lời Hoa Dâng Mẹ – Lm Nguyễn Tầm Thường, Phạm Trung

Lời Hoa Dâng Mẹ – Lm Nguyễn Tầm Thường, Phạm Trung

Tháng 5 Dâng Hoa Kính Đức Mẹ.

Xin chia sẻ slideshow “Lời Hoa Dâng Mẹ”

Đong đưa nắng vỗ vòm trời

Rừng hoa trăm sắc ngỏ lời dâng ca

Tháng năm ý thánh ngọc ngà

Mẹ về dấp dáng muôn hoa rộn ràng

Kính

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.