Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa – Duyên Quỳnh – Phạm Trung

MỪNG ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Xin chia sẻ video: Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa

Kính,

Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.