Cầu nguyện

Cầu nguyện:

Lạy Thầy Giêsu,

khi Thầy rửa chân cho các môn đệ. chúng con hiểu rằng Thầy đã làm một cuộc cách mạng lớn.

Thầy dạy chúng con một bài học rất ấn tượng khi Thầy bưng chậu nước, bất ngờ đến với các môn đệ trong bữa ăn,khi Thầy cúi xuống, dùng bàn tay của mình để rửa chân rồi lau chân cho họ.Chắc Thầy đã nhìn thật sâu vào mắt của từng môn đệ và gọi tên từng người.Giây phút được rửa chân là giây phút ngỡ ngàng và linh thánh.Lạy Thầy Giêsu, thế giới chúng con đang sống rất thấm bài học của Thầy.Chúng con vẫn xâu xé nhau chỉ vì chức tước và những đặc quyền, đặc lợi.

Ai cũng sợ phải xóa mình, quên mình.

Ai cũng muốn vun vén cho cái tôi bất chấp lương tri và lẽ phải.

Khi nhìn Thầy rửa chân, chúng con hiểu mình phải thay đổi cách cư xử.

Không phải là ban bố như một ân nhân, nhưng khiêm hạ như một tôi tớ.

Từ khi Thầy cúi xuống rửa chân cho anh Giuđa, kẻ sắp nộp Thầy, chúng con thấy chẳng ai là không xứng đáng cho chúng con phục vụ.Lạy Thầy Giêsu,Thầy để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động.Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo,Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo,để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã, nhưng là mối phúc.

Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con,

để nhờ đó chúng con có thể cúi xuống trên đời những ai khổ đau bất hạnh.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.