Đường cao tốc Bắc-Nam mà Trung Quốc sẽ xây dựng chính là một Vạn Lý Trường Thành kiểu mới,

Binh Dang and Việt Quốc Trần shared a post.
No photo description available.

Võ Hồng Ly is with Võ Hồng Ly.

09.04.2019

Luật sư Lê Công Định : Đường cao tốc Bắc-Nam mà Trung Quốc sẽ xây dựng chính là một Vạn Lý Trường Thành kiểu mới, bao bọc Việt Nam trong sự bảo trợ kinh tế vĩnh viễn của Trung Hoa, cản trở mọi bang giao kinh tế với phương Tây.

Đó là phần quan trọng trong chiến lược “Một Vành Đai-Một Con Đường” của Hoàng đế Tập Cận Bình, một Tần Thủy Hoàng hiện đại.

Do vậy, chấp nhận cho Trung Quốc xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam là biến đất nước thành một chư hầu không lối thoát của Đế quốc Trung Hoa, giam cầm dân tộc trong vòng nô lệ ngoại bang.

Lê Công Định./.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.