Huawei phải tháo thiết bị khỏi hệ thống CCTV của Pakistan

BBC.COM
BBC phát hiện ra việc Huawei bị Lahore yêu cầu tháo gỡ module phát sóng wifi từ 2017 do ‘có thể bị sử dụng sai mục đích’.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.