Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại” – Tinh Hoa TV

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.