Kiếm ngàn tỷ 1 tháng: Đại gia BOT kín tiếng sánh cùng tỷ phú USD Việt

Kinh doanh trên đầu cổ và xương máu nhân dân, lại được cả hệ thống chính trị và luật pháp hỗ trợ và ăn chia, nên nhanh chóng trở thành tỷ phú USD. Việt Nam quả là một thiên đường XHCN, mà các nhà lập thuyết cộng sản cũng không tiên đoán nổi!

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.