Vì hiếm hoi và khó thực hiện sự dũng cảm của một con chó nhỏ đã dám tấn công 1 con Sói to lớn

Vì hiếm hoi và khó thực hiện sự dũng cảm của một con chó nhỏ đã dám tấn công 1 con Sói to lớn đang rình rập ăn thịt 3 con báo đốm mới sinh , Cơ quan Quốc Gia Hoa Kỳ đã chi trả 1 Triệu USD cho tác giả đoạn film này.
(National Geographic paid 1 Million Dollars to the person who filmed this video…)
Mời xem.
Click vô web site dưới đây :
Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.