Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 8/3/2019

Nhiều người bị ghiện ma túy được chữa lành.

GDTM – Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 8/3/2019

Thứ Sáu sau Lễ Tro

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.