Bụt chùa nhà không thiêng!

Bụt chùa nhà không thiêng!
Trong khi đó, tại Italy, người ta diển hành với đề tài God Emperor Trump
Mời xem.
Hy-Văn
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.