Tội tôn vinh cái ác trong xã hội là ở nhà chức trách

Lễ hội Đâm trâu và Chém lợn vẫn tiếp diễn hàng năm và quy mô năm sau lớn hơn năm trước! Thật kinh hoàng!

Muốn bảo vệ mình trước sự độc ác và hèn hạ trong xã hội, muốn bình an, con người phải chống lại những quan niệm và lễ hội, hành vi tôn vinh sự độc ác, hèn hạ kiểu này. Hàng trăm, ngàn người vũ khí trong tay, xúm lại hành hạ đâm chém dã man một vài con trâu con lợn – vật nuôi trong nhà mình thì đó là nỗi nhục nhã.

Con trâu vốn đã bị hành hạ và trói buộc từ khi chúng ra đời đến lúc chết bằng một sợi thừng xuyên thủng lỗ mũi, bị đánh đập, không có cách gì để tự vệ, thì đó chỉ có thể gọi là hành động dã man hèn hạ, bất kể ai đó có cổ tình bảo vệ và gán cho nó mọi ý nghĩa về văn hóa truyền thống hay cổ truyền.

Đề nghị nhà chức trách chấm dứt ngay những lễ hội kiểu này và nếu nó còn tiếp diễn thì tội tôn vinh cái ác trong xã hội là ở nhà chức trách

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.