Girl With No Arms Sings & Plays Piano With Her Feet | Romania’s Got Talent

Girl With No Arms Sings & Plays Piano With Her Feet | Romania’s Got Talent | Got Talent Global

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.