Bất Hạnh Cuộc Đời, Ai Cũng Có-Gia Vị Đắng Cay Phải Nếm Để Cảm Thông Với Người

Bất Hạnh Cuộc Đời, Ai Cũng Có-Gia Vị Đắng Cay Phải Nếm Để Cảm Thông Với Người

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.