Hãy Đến Mà Xem và cùng chia sẻ cho cả thế giới thấy được bộ mặt đê tiện, bỉ ổi…

Vu Mai
Hãy Đến Mà Xem và cùng chia sẻ cho cả thế giới thấy được bộ mặt đê tiện, bỉ ổi của nhà cầm quyền khi Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đến chia sẻ, an ủi và chúc lành cho bà con Vườn Rau Lộc Hưng. Chúng bật loa với âm thanh cực lớn bất chấp các em học sinh hai trường Mẫu Giáo và Cấp 1 đang học để hòng bịt miệng vị chủ tịch UB Công Lý và Hòa Bình của HĐGMVN, nhưng càng bịt thì mọi người càng thấy bộ mặt đê hèn của chúng…

——————————
Chiều 14.01 lúc 15g15 Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi tân giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với cha Giuse Lê Quốc Thăng, Thư ký Ủy ban đã đến viếng thăm, ủy lạo anh chị em lương-giáo dân oan vườn rau Lộc Hưng.

Nguồn: Vườn Rau Lộc Hưng

Hãy Đến Mà Xem và cùng chia sẻ cho cả thế giới thấy được bộ mặt đê tiện, bỉ ổi của nhà cầm quyền khi Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đến chia sẻ, an ủi và chúc lành cho bà con Vườn Rau Lộc Hưng. Chúng bật loa với âm thanh cực lớn bất chấp các em học sinh hai trường Mẫu Giáo và Cấp 1 đang học để hòng bịt miệng vị chủ tịch UB Công Lý và Hòa Bình của HĐGMVN, nhưng càng bịt thì mọi người càng thấy bộ mặt đê hèn của chúng…——————————Chiều 14.01 lúc 15g15 Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi tân giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với cha Giuse Lê Quốc Thăng, Thư ký Ủy ban đã đến viếng thăm, ủy lạo anh chị em lương-giáo dân oan vườn rau Lộc Hưng.Nguồn: Vườn Rau Lộc Hưng

Posted by Vu Mai on Monday, January 14, 2019

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.