QUAN THAM LÀ CƯỚP CẢ ĐÊM LẪN NGÀY

Hoa Kim Ngo shared a post.
Image may contain: text
Lm An Thanh

Bây giờ mẹ phải dặn thêm
QUAN THAM LÀ CƯỚP CẢ ĐÊM LẪN NGÀY
– Nguyễn Duy

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.