Hãy vi phạm nó!

Anh Tran shared a post.
Lê Công Định

Hãy vi phạm nó!

Ngày 1/1/2019 bắt đầu hiệu lực thi hành của Luật An ninh mạng (ANM) 2018. Luật này một mặt cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân, mặt khác hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân.

Các quyền công dân nói trên, tuy được công nhận trong các điều khoản sau đây của bản Hiến pháp hiện hành do Quốc hội thông qua năm 2013, nhưng bị Luật ANM 2018 ngang nhiên hạn chế:

Điều 21 của Hiến pháp 2013:

“1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”

Điều 25 của Hiến pháp 2013:

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Lý do nào nhà nước này ngang nhiên vi phạm quyền con người và quyền công dân bằng Luật ANM 2018, bất chấp sự chỉ trích của toàn dân và cộng đồng quốc tế?

Đó là vì ngay trong bản Hiến pháp 2013, nhà cầm quyền đã cài sẵn một điều khoản cho phép họ tự do vi phạm quyền con người và quyền công dân bằng cách ban hành một đạo luật thực hiện mục đích ấy.

Thật vậy, Khoản 2, Điều 14 của Hiến pháp 2013 quy định về “quyền” của nhà nước vi phạm quyền con người và quyền công dân, như sau:

“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

Nói cách khác, một mặt nhà cầm quyền giả vờ công nhận quyền con người và quyền công dân để khoe khoang “bộ mặt người” của họ với cộng đồng quốc tế, mặt khác họ tự trao cho mình quyền vi phạm tất cả những cam kết tôn trọng quyền con người và quyền công dân.

Đó là lý do vì sao Luật ANM 2018 vẫn được thông qua vào tháng 6/2018 và có hiệu lực từ đầu năm 2019, bất chấp mọi phản đối như chúng ta đều biết. Vậy chúng ta, với tư cách những công dân mà quyền của mình bị hạn chế và xâm phạm, phải bày tỏ thái độ như thế nào?

Do Luật ANM 2018 là một đạo luật bất công và bất hợp lý, vì nó xâm phạm quyền con người và quyền công dân, nên bổn phận lương tâm và đạo đức của mỗi công dân là xem nó như chưa bao giờ tồn tại, thậm chí khi cần, hãy vi phạm nó!