Phá hoại tới 15.000 tỷ, Phó Thống đốc Ngân hàng xin được hưởng án treo vì “tôi đóng góp nhiều cho ngành ngân hàng”

THAOTIN.NET
Phá hoại tới 15.000 tỷ, Phó Thống đốc Ngân hàng xin được hưởng án treo vì “tôi đóng góp nhiều cho ngành ngân hàng” Thaotin | Tổng Hợp | 07 – 12 – 2018 43 Bị cáo Đặng Thanh Bình xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, những đóng góp củ…
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.