Một Việt Nam 2 thể chế và 2 nhân cách !

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing
Huỳnh Thị Thu Hồng

Một Việt Nam 2 thể chế và 2 nhân cách !
Làm chi mà mừng cóng lên như thế ! KHỔ
Buồn cho cô áo dài vàng …😔😔
Thảm …

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.