Gửi tới những người được gọi là thầy cô giáo

21/11 gửi tới những người được gọi là thầy cô giáo đừng có nhồi sọ thế hệ tương lai phải ơn bác ơn đảng nữa, cái chúng cần biết ơn là cha mẹ chúng đã sinh ra và nuôi dạy nó, hãy vứt cái đảng cs rẻ rách sang 1 bên dạy cho thế hệ trẻ căm thù bọn giặc tàu đang ngày đêm xâm lấn bờ cõi ấy, dạy cho thế hệ trẻ đứng thẳng người trước cường quyền, dám nói lại cái sai trái chứ không phải với cường quyền thì luồn cúi, với bất công sai trái thì chúng im lặng như thế hệ hiện tại.

No automatic alt text available.
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.