Lòng Thương Xót Chúa 19/11/2018 – Tại Giáo Điểm Tin Mừng 2018 – Cha Long

Lòng Thương Xót Chúa 19/11/2018 – Tại Giáo Điểm Tin Mừng 2018 – Cha Long

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.