Quốc hội Châu Âu lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

Quốc hội Châu Âu kêu gọi chính phủ Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền và EU phải chú trọng đến tình hình nhân quyền Việt Nam khi xem xét thông qua Hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA).

About this website

RFA.ORG
Quốc hội Châu Âu kêu gọi chính phủ Việt Nam ph
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.