DẪN DẮT ĐẤT NƯỚC VÀO ĐƯỜNG NÔ LỆ BẰNG HỆ TƯ TƯỞNG TÀ GIÁO

Đỗ Ngà

DẪN DẮT ĐẤT NƯỚC VÀO ĐƯỜNG NÔ LỆ BẰNG HỆ TƯ TƯỞNG TÀ GIÁO

Các nhà nước hồi giáo trên thế giới là loại nhà nước thần quyền. Bên trên nguyên thủ quốc gia là lãnh đạo tinh thần. Với hệ giáo luật chi phối nhà nước, họ đưa giáo luật vào hệ thống luật pháp mà không dựa vào chuẩn mực đạo đức hoặc sự công bằng nào cả. Khi công dân phạm tội họ dùng luật hà khắc để xử mà không hề qua hệ thống tư pháp. Nhìn lại cách tổ chức chính quyền CS cũng rất tương đồng. Tổng bí thư chẳng khác nào lãnh đạo tinh thần, ông ta được xếp trên chủ tịch nước. Nghị quyết đảng tựa giáo luật, nó buộc luật pháp phải theo. Nhà nước vận hành theo chỉ thị của đảng là ưu tiền số 1, sau đó mới đến luật pháp. Cho nên luật pháp sẽ vô dụng nếu Đảng có chỉ đạo khác.

Thần quyền bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo. Nhà nước thần quyền là nhà nước mà tôn giáo chi phối chính trị. Nó dùng hệ tư tưởng chấp nhận những quy ước mang tính tiên đề buộc xã hội phải phục tùng giới cai trị vô điều kiện. Còn pháp quyền bắt nguồn từ luận chứng khoa học. Nó dựa trên lập luận có nghiên cứu bài bản được đúc kết từ thực tế và trong nó có cả bài toán tối ưu hoá. Như vậy, nhà nước thần quyền dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối không bàn cãi, nhưng nhà nước pháp quyền dựa trên sự đòi hỏi sao cho có công bằng và hài hoà về lợi ích. Chỉ có nhà nước pháp quyền thì đất nước mới có phát triển.

Trên truyền thông độc quyền, Đảng bảo phải tuyệt đối tin vào đường lối của Đảng. Đây là niềm tin không dựa trên sự thoả mãn nào cả mà là một loại niềm tin bắt buộc. Những gì đảng đưa ra là tiên đề, là phải chấp nhận, dù dân oan đầy rẫy nhưng nhân dân cũng phải tuyệt đối tin vào sự “đúng đắn của Đảng”. Những gì đảng đưa ra cho dù đất nước có thiệt thòi thế nào thì cũng phải tin đó là “đường lối đúng đắn của Đảng”. Chính quyền sai hệ thống, sai mọi lĩnh vực, sai từ trung ương đến địa phương nhưng Đảng đã bảo “chỉ có cá nhân sai nhưng Đảng luôn luôn đúng” thì phải tin. Những điều ấy cho ta thấy, nhà nuớc CSVN thực chất nó mang bản chất một loại nhà nước thần quyền chứ hoàn toàn không phải nhà nước pháp quyền.

Rõ ràng chúng ta thấy sự tương đồng giữa nhà nuớc thần quyền Hồi giáo và nhà nước CS là rất lớn. Đảng thực sự nắn lòng dân vào khuôn của thứ lòng tin mù quáng và loại bỏ tính pháp quyền. Thật sự đảng đã và đang dọn đường để dẫn đắt đất nước này vào con đường nô lệ bằng hệ tư tưởng tà giáo.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.