Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối

Image may contain: 1 person, text
Thanh Tran is with Thanh Tran.

Người phụ nữ này đã từng làm Bí thư Quận đoàn của CS Đông Đức nhưng từ chối các cơ hội tiến thân trong chế độ CS , sau khi bức tường ô nhục ở Berlin sụp đổ , bà gia nhập đảng Liên Minh dân chủ KiTô giáo và ngày 22/11/2005 bà chính thức được bầu vào chức vụ Thủ tướng Đức cho đến ngày nay

Nếu CS Đức còn cai trị Đông Đức thì ắt hẳn bà ấy sẽ bị tù tội với những tội danh mơ hồ như phản động và phản quốc chứ không thể nghiễm nhiên là vị Thủ Tướng Đức như ngày hôm nay và đây là kinh nghiệm của bà khi 36 năm sống trong ngục tù CS !

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.