Hơn 5.000 người Mỹ tham dự cuộc diễu hành ‘Walk Away’ rời khỏi Đảng Dân chủ

Diem Chi and 3 others shared a link.
TINHHOA.NET
Gần cuối tháng 10 vừa qua, các thành viên của phong trào Walk Away đã tham gia một cuộc diễu hành để…
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.