Cựu chiến binh Mỹ kể lại trải nghiệm cận tử

Kimtrong Lam shared a link to the group: Lương Văn Can 75.
M.TRITHUCVN.NET
Bill Vandenbush gia nhập Quân đội Hoa Kỳ vào năm 1968. Khi đến Việt Nam tham chiến, ông đã có trải nghiệm cận tử khi cận kề cái chết trên chiến trường
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.