Chế độ Cộng sản sụp đổ, Quân đội và An ninh bắn nhau, Tổng bí thư bị xử tử

THOIBAO.DE
Sau một loạt cuộc cách mạng nhung, hòa bình ở Trung và Đông Âu năm 1989, cuộc cách mạng ở Rumani đã diễn ra đầy bạo lực và đẫm máu, làm hàng nghìn người chết. Vào năm 1989, mâu thuẫn giữa những nhóm được hưởng đặc quyền, đặc l…
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.