Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã chết

Hoa Kim Ngo and Nguyễn Ngọc Thương shared a link.
HOINHANONG.INFO
Tuyên bố của Bắc Kinh cho biết, Mạnh Hoành Vĩ, Chủ tịch Interpol, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc,
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.