Bốn sinh viên Võ Bị West Point, gốc Việt, thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH

NGUOI-VIET.COM
Phái đoàn Trường Võ Bị West Point Hoa Kỳ, trong đó có bốn sinh viên sĩ quan gốc Việt, vừa đến thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH.
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.