Tượng đài Fidel Castro tại Đông Hà – Quảng Trị

Image may contain: 1 person, standing and text

Bill Tran

Mỹ tới VN giúp VNCH ngăn chặn làn sóng đỏ cướp miền Nam thì bảo là “xăm lược”. Còn thằng Nga, thằng Tàu, thằng Cuba… đưa quân vô VN giết người Việt thì gọi là gì? Mà phải vơ vét sạch tài sản trong cả nước trả nợ, đưa dân đi lao động trừ nợ.

Thằng Cuba trùm giết người ở xứ nó, chết rồi, có liên quan gì tới dân VN mà chúng mày cũng lấy tiền thuế của dân hàng trăm tỷ đi xây tượng thờ nó? Đúng là quân khốn, ngu ngục. Cha mẹ chúng mày phải rất xấu hổ sinh ra những đứa con hư như chúng mày, những thằng theo CS bán nước nhận giặc làm cha, hết Lenin, Mao, Hồ bây giờ tới Castro.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.