Tượng Lenin cuối cùng ở tỉnh Odessa bị chặt đầu

VN.SPUTNIKNEWS.COM
Hùa theo phong trào xóa bỏ dấu vết cộng sản, những kẻ lạ ở tỉnh Odessa đã “xử lý” tượng đài Vladimir Lenin cuối cùng trong cả tỉnh.

Người ta không biết lý do nhà chức trách địa phương đã không dọn tượng đài theo qui định của Luật xóa bỏ dấu vết cộng sản ở Ukraina. Bên cạnh đó, trang web nhấn mạnh, tượng Lenin từ làng Zachishia thuộc “loại khá hiếm — đội mũ lưỡi trai.”

Trước đó, Giám đốc Viện Ký ức Ukraina Vladimir Vyatrovich đã thông báo rằng, hơn 1.300 tượng Lenin được tháo dỡ ở Ukraina trong phong trào xóa dấu vết cộng sản.