Tại sao đem 800,000 trẻ em làm vật thí nghiệm?

NGUOI-VIET.COM
Tại sao năm nay Cộng Sản Việt Nam vẫn đem 800,000 học sinh 5, 6 tuổi ra làm vật thí nghiệm cho phương pháp của ông Hồ Ngọc Đại?
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.